КОЛЕКЦІЯ

У Пархомівському художньому музеї налічується близько 7 тисяч одиниць збереження основного та науково-допоміжного фондів.

Музей володіє цікавим зібранням станкового живопису і графіки ХVІІ – ХХ ст. В експозиції представлено живописні портрети ХVІІІ – ХІХ ст., графічні роботи видатних майстрів І. Айвазовського, О. Іванова, Т. Шевченка, О. Головіна, О. Бенуа, В. Сєрова, твори відомих художників І. Шишкіна, І. Левітана, Ю. Волкова, К. Крижицького, В. Верещагіна, А. Архіпова, М. Реріха.

Значна частина експозиції присвячена мистецтву ХХ ст. Поряд з роботами В. Маяковського, К. Малевича, В. Кандинського особливе місце займають твори, що були подаровані музею художниками: К. Юоном, Ю. Піменовим, М. Сар’яном, С. Коньонковим, В. Фаворським, М. Ромадіним, В. Касіяном, Б. Нємєнським та ін.

Різноманітним та цікавим є відділ зарубіжного мистецтва, де експонуються давньоєгипетська пластика і зразки античного мистецтва, твори майстрів Індії, Японії та Китаю. Значну частину колекції складають твори живопису і графіки німецьких, французьких, італійських, голландських художників. Відвідувачів музею чекає зустріч з творами талановитого учня Рембрандта – Фердінанда Бола, видатного гравера Джовані Піранезі, геніального митця ХХ ст. Пабло Пікассо.

В музеї є і невеличкий етнографічний відділ, де знаходяться пам’ятки місцевої історії та культури: предмети побуту ХVІІ – ХІХ ст., вишивка, народна картина, кераміка.

Через проблеми з наявністю виставкових площ, одночасно експонуватися можуть лише близько 1000 творів мистецтва. Але музей володіє чудовими фондами, де зберігається цікава колекція зарубіжного і вітчизняного живопису ХVІІ – ХХ ст., складовою частиною якої є невелика добірка іконопису ХVІІІ – поч. ХХ ст., що представлена різними іконописними школами. Понад 2 тисячі одиниць налічує відділ графіки, де зберігаються роботи визначних вітчизняних художників ХVІІІ – поч. ХХ ст. (Вортмана Х .А., Герасімова Д. Г., Чемесова Є. П., Дау Д, Єгорова О. Є., Уткіна М. І., Матте В. В. та ін.), ХХ ст. (Фаворського В. А., Касіяна В. І., Глазунова І. С., Голіцина І. В., Рубана О. Я. та ін.). Зарубіжна графіка ХVІІ – ХХ ст. представлена роботами відомих європейських художників та митців Сходу: Дюжарден Карел, Уільям Пітер, Робер Леопольд, Жан Міллє, Теодор Руссо, Франс Мазерель, Леопольд Мендес, Арно Мор, Судзукі Кендзі та багато ін.

У колекції декоративно-ужиткового мистецтва зберігаються зразки західноєвропейського та вітчизняного фарфору ХVІІІ – ХХ ст., шиття золотом та сріблом, українська вишивка, китайське ткацтво шовком, різьблення по дереву і слоновій кістці майстрів Сходу.

857 одиниць збереження налічує колекція вітчизняного плакату ХХ ст., де зберігаються друковані аркуші періоду Першої світової війни (В. та А. Васнєцових, А. Архіпова, С. Віноградова, О. Апсіта, Л. Пастернака, К. Коровіна, К. Малевича та ін.), 1920 – 1930-х рр. (Д. Моора, О. Тишлера, М.Черемних, М.Акімова та ін.). Найбільш яскраво представлено період Великої Вітчизняної війни (І.Тоїдзе, В.Дені, Кукринікси, В.Корецький, «Вікна ТАРС»).

Також у фондах зберігаються етнографічні та історичні матеріали, фотоархів ХІХ – ХХ ст.

Така різноманітність фондів дає можливість музею влаштовувати виставки, які розкривають багатогранність мистецьких творів, що зберігаються у колекції.

Герб Київа

Портрет Вальтера Скотта

Невідомий художник

Солдату к светлому празднику, 1915

Плакат