КОЗАЦЬКА СПАДЩИНА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

У музеї відкрилася фотовиставка «Козацька спадщина в сучасній Україні»  Олени Жукової (кандидат історичних наук, директор Науково-методичного центру з розвитку музеєзнавства і пам’яткознавства, експерт з культурної спадщини, м. Харків). Виставка розповідає про формування нової української еліти – гетьманів і старшини, їх смаки і вподобання через об’єкти спадщини, а також знайомить з адміністративним устроєм Гетьманщини, з трьома її столицями, з полковими містами і сотенними містечками тощо.